Информационно-образовательный портал СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
И ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СНГ
Информационно-образовательный портал СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ  

Страны
Азербайджанская Республика
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Республика Молдова
Российская Федерация
Республика Таджикистан
Туркменистан
Республика Узбекистан
Украина

Типы материала
Информационно-коммуникационные технологии
Дополнительные информационные материалы
Нормативно-правовое обеспечение
 
Межгосударственные нормативно-правовые акты
 
Законы
Подзаконные акты
Иные документы
Национальные нормативно-правовые акты
Организация и методики обучения
Экономика образования
Межгосударственное сотрудничество
Образовательные центры
Методики обучения
Межвузовское сотрудничество
Повышение квалификации
Международные проекты и гранты, конкурсы
Конференции, симпозиумы, семинары и др.
Библиотека
Комиссия по дистанционному обучению совета по сотрудничеству в области образования государств-участников СНГ
Новости

Про створення Координаційної ради з розвитку системи дистанційного навчання при Міністерстві освіти і науки


Аннотация
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.03 №1494 "Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004 - 2006 роки", наказів Міністерства освіти і науки України від 04.12.03 №802 "Про затвердження Заходів щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004 - 2006 роки" та від 21.01.04 №40 "Про затвердження Положення про дистанційне навчання", а також враховуючи пропозиції міністерств та відомств

Текст документа


НАКАЗ

м. Київ

№ 335 від 26 квітня 2004р.


Про створення Координаційної ради
з розвитку системи дистанційного
навчання при Міністерстві освіти і науки

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.03 №1494 "Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004 - 2006 роки", наказів Міністерства освіти і науки України від 04.12.03 №802 "Про затвердження Заходів щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004 - 2006 роки" та від 21.01.04 №40 "Про затвердження Положення про дистанційне навчання", а також враховуючи пропозиції міністерств та відомств,
наказую:
1. Створити при Міністерстві освіти і науки України Координаційну раду з розвитку системи дистанційного навчання (далі - Координаційна рада).

2. Затвердити склад Координаційної ради, що додається.

3. Затвердити Положення про Координаційну раду, що додається.


4. Доручити Координаційній раді організацію робіт за конкретними напрямами розвитку системи дистанційного навчання, для чого:

4.1. Створити при Координаційній раді комісії з питань:
нормативно-правового та організаційного забезпечення;
науково-методичного забезпечення;
системотехнічного забезпечення та стандартизації дистанційного навчання;
матеріально-технічного забезпечення;
кадрового забезпечення СДН;
моніторингу якості, експертизи і сертифікації дистанційного навчання.
4.2. У місячний термін надати пропозиції щодо складу комісій та розробити відповідні Положення.

5. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 26.02.01 №91 "Про створення Координаційної ради Міністерства освіти і науки України з питань дистанційної освіти".

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника Міністра Степка М.Ф.

Міністр В.Г. Кремень

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом МОН Україні

від 26.04.2004р. № 335


СКЛАД

Координаційної ради при Міністерстві освіти і науки України з реалізації програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004 - 2006 роки.

 1.  

Степко Михайло Филимонович

- заступник Міністра освіти і науки України, голова Координаційної ради;

 1.  

Болюбаш Ярослав Якович

- директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України, заступник голови Координаційної ради;

 1.  

Малюкова Інна Геннадіївна

- директор Українського центру дистанційної освіти НТУУ "КПІ", заступник голови Координаційної ради;

 1.  
Коровайченко Юрій Миколайович

- заступник директора департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України, вчений секретар Координаційної ради;

 1.  

Радченко Володимир Михайлович

заступник директора Українського центру дистанційної освіти НТУУ "КПІ", секретар Координаційної ради;

 1.  
Андрєєв Василь Миколайович

- начальник відділу кадрів та учбових закладів управління кадрів та забезпечення Української державної будівельної корпорації "Укрбуд";

 1.  
Баглай Володимир Анатолійович

- заступник начальника Управління науково - технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Державного комітету України з будівництва та архітектури;

 1.  

Биков Валерій Юхимович

- директор Інституту засобів навчання Академії педагогічних наук України

 1.  

Боярська Валентина Миколаївна

- начальник Управління праці та персоналу Державного комітету зв’язку та інформатизації України;

 1.  

Войнаш Лідія Герасимівна

- начальник управління кадрової політики, кооперативної освіти і науки Центральної спілки споживчих товариств України.

 1.  

Волосовець Олександр Петрович

- начальник управління освіти і науки Міністерства охорони здоров’я України;

 1.  

Гашека Галина Володимирівна

- заступник начальника Управління фінансів освіти, науки та культури Міністерства фінансів України;

 1.  

Домніч Володимир Іванович

- начальник управління ліцензування, акредитації та нострифікації Міністерства освіти і науки України;

 1.  
Закорко
Олена Петрівна

- проректор галузевого Державного інституту управління та економіки водних ресурсів;

 1.  
Полусмяк Олександр
Миколайович

- начальник відділу аналізу і прогнозування діяльності навчальних закладів Міністерства культури і мистецтва України;

 1.  

Китаєва Марина Анатоліївна

- заступник начальника управління з питань гуманітарного розвитку Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України;

 1.  

Коверник Олена Миколаївна

- заступник начальника управління кадрів та кадрової політики Мін??стерства промислової політики України;

 1.  

Кіндрат Володимир Феліксович

- заступник начальника відділу навчальних закладів управління професійної підготовки Адміністрації Державної прикордонної служби України;

 1.  

Крищенко Людмила Сергіївна

- головний економіст управління статистики послуг та соціальних програм Державного комітету статистики України;

 1.  

Кубасов Володимир Іванович

- начальник відділу навчальних і наукових закладів та нагородної діяльності Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту;

 1.  

Марченко Сергій Миколайович

- начальник центру навчальне - методичної роботи Національної академії Служби безпеки України;

 1.  

Осика Віталій Володимирович

- начальник відділу технічної освіти департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України;

 1.  

Олійник Віктор Васильович

ректор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України;

 1.  

Полянський Павло Броніславович

директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України;

 1.  
Синенько Ніна Йосипівна

головний спеціаліст Управління політики зайнятості та трудової міграції Міністерства праці та соціальне політики України;

 1.  

Сподін Андрій Іванович

заступник начальника управління аграрної освіти Департаменту кадрової політики, аграрної освіти та науки Міністерства аграрної політики України;

 1.  

Супрун В’ячеслав Васильович

заступник директора департаменту професійно - технічної освіти Міністерства освіти і науки України;

 1.  
Сухарніков Юрій Васильович

завідувач відділу ??нженерно-технічної освіти Науково - методичн??го центру вищої освіти Міністерства освіти і науки України;

 1.  

Цвеліх Сергій Володимирович

заступник начальника Управління кадрової політики Міністерства палива та енергетики України;

 1.  

Червяков Іван Михайлович

заступник начальника Департаменту роботи з персоналом Міністерства внутрішніх справ України

 1.  

Черкашин Сергій Віталійович

керівник Департаменту соціальної та кадрової політики Міністерства транспорту України;

 1.  

Шевченко Ольга Олексіївна

начальник відділу Науково - методичного центру військової освіти Міністерства оборони України;

 1.  

Яценко Юрій Степанович

завідувач галузевим навчально-методичним кабінетом Державного кабінету лісового господарства України.Директор
департаменту вищої освіти Я.Я.Болюбаш

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом МОН України

від 26.04.2004р. № 335

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду з розвитку дистанційного навчання


1. Загальні положення
1.1. Координаційна рада з розвитку дистанційного навчання (далі за текстом - Координаційна рада) створена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.03 №1493 "Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки" (далі - Програма) ", наказів Міністерства освіти і науки України від 04.12.03 №802 "Про затвердження Заходів щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки" та від 21.01.04 №40 "Про затвердження Положення про дистанційне навчання".
1.2. Координаційна рада є міжвідомчим дорадчим органом при Міністерстві освіти і науки України, який забезпечує координацію робіт з формування і реалізації державної політики щодо розвитку системи дистанційного навчання (далі - СДН).
1.3. Координаційна рада в своїй діяльності керується законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України та цим Положенням.
1.4. Рішення Координаційної ради реалізуються через накази Міністерства освіти і науки України.

2. Завдання Координаційної ради
2.1 Забезпечення координації дій Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні навчальні заклади, щодо розвитку СДН, у тому числі виконання заходів Програми.
2.2 Розроблення механізму взаємодії навчальних ??акладів різного відомчого підпорядкування та організаційно-правових форм власності, які впроваджують дистанційну форму навчання, щодо:
створення науково-методичного забезпечення СДН та стандартів на технології дистанційного навчання;
створення навчальних дистанційних курсів і організації спільного дистанційного навчання;
проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, що стосуються проблем дистанційного навчання;
підготовки фахівців з питань організації та технологій дистанційного навчання.
2.3. Створення при Координаційній раді комісій, які є окремими організаційними структурами, що вирішують питання розвитку СДН за такими основними напрямами:
нормативно-правового та організаційного забезпечення;
науково-методичного забезпечення;
системотехнічного забезпечення та стандартизації дистанційного навчання;
матеріально-технічного забезпечення;
кадрового забезпечення;
моніторингу якості, експертизи та сертифікації дистанційного навчання.
За необхідності Координаційна рада може створювати інші комісії.
2.4. Розроблення стратегічних планів розвитку СДН.
2.5. Забезпечення моніторингу розвитку СДН та виконання завдань Програми.
2.6. Забезпечення популяризації дистанційної форми навчання через засоби масової інформації, наукові та популярні видання.

3. Функції Координаційної ради
У відповідності до сформульованих завдань Координаційна рада виконує такі функції:
3.1. Розглядає питання з координації діяльності Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади щодо розвитку СДН, у тому числі виконання заходів Програми.
3.2. Розробляє принципи взаємодії у межах СДН навчальних закладів різного відомчого підпорядкування та організаційно-правових форм власності.
3.3. Створює комісії при Координаційній раді і відповідає за ефективність їхнього функціонування.
3.4. Забезпечує організацію і проведення науково-практичних конференцій, "круглих столів" з проблем дистанційного навчання, популяризує дистанційну форму навчання через засоби масової інформації.
3.5. Затверджує щорічні плани розвитку СДН та перелік виконавців заходів Програми.
3.6. Аналізує результати розвитку СДН, у тому числі виконання заходів Програми.
3.7. Розробляє рекомендації щодо формування та ефективного використання фінансових і матеріальних ресурсів, необхідних для діяльності СДН, включаючи виконання Програми.
3.8. Сприяє створенню українського ринку освітніх послуг дистанційного навчання та його інтеграції у світовий освітній простір.
3.9. Розробляє та подає на розгляд Кабінету Міністрів України Програму створення і розвитку системи відкритої освіти на базі СДН.
4. Права Координаційної ради Координаційна рада має право:
4.1. Заслуховувати керівників комісій при Координаційній раді.
4.2. Брати участь у засіданнях і "круглих столах" з питань дистанційного навчання, що проводяться Міністерством освіти і науки України та іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні навчальні заклади і задіяні у виконанні Програми.
4.3. Робити офіційні запити до навчальних закладів, наукових установ та організацій системи освіти, які беруть участь у формуванні СДН, щодо надання останніми інформації про їхню діяльність у межах СДН.
4.4. Залучати (за домовленістю) до виконання заходів Програми вітчизняних провідних фахівців з питань дистанційного навчання відповідного профілю, а також спеціалістів із міжнародних організацій, які опікуються проблемами розвитку дистанційного навчання на міжнародному рівні.
4.5. Проводити всебічний аналіз стану розвитку СДН та представляти його результати керівництву Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, що задіяні у формуванні СДН, у тому числі виконанні Програми.

5. Структура і організація роботи Координаційної ради
5.1. Координаційна рада утворюється у складі Голо??и, його заступників, секретаріату та членів Координаційної ради.
5.2. Персональний склад Координаційної ради затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.
5.3. Для реалізації організаційного забезпечення роботи утворюється секретаріат Координаційної ради під керівництвом вченого секретаря, склад якого затверджується Координаційною радою.
5.4. Координаційна рада здійснює свою діяльність згідно з планом роботи, що затверджується Головою Координаційної ради, у формі очних засідань і семінарів, а також поточної інтерактивної взаємодії її членів через Інтернет (чат, форум, Е-mail).
5.5. Очні засідання Координаційної ради проводяться Головою або за його дорученням одним із заступників не рідше одного разу на півроку, у тому числі для аналізу результатів діяльності за минулий звітний період та затвердження плану робіт на наступний термін.
5.6. Рішення Координаційної ради приймаються на її засіданнях більшістю голосів за умови участі у голосуванні більше половини членів.
5.7. Засідання Координаційної ради оформлюються протоколами, які підписуються Головою або його заступником та вченим секретарем.
5.8. У періоди між засіданнями Координаційної ради роботу за затвердженими планами забезпечують секретаріат Координаційної ради та Український центр дистанційної освіти НТУУ "КПІ".
5.9. Зміни у складі Координаційної ради (крім Голови і його заступників) затверджуються рішеннями самої Координаційної ради. Голова і його заступники призначаються і звільняються від виконання своїх обов’язків наказами Міністерства освіти і науки України.
5.10. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться наказом Міністерства освіти і науки України.

Директор
департаменту вищої освіти Я.Я.БолюбашАвтор оригинала: Мiнiстерство освiти i науки УкраЇни
Источник оригинала: Мiнiстерство освiти i науки УкраЇни

Новости
16.06.2017

Российский университет дружбы народов объявляет о проведение первой волны вступительных испытаний среди иностранных граждан для обучения на программах магистратуры на контрактной основе. Первая ...

13.10.2016

26 октября-27 октября 2016 года Российский университет дружбы народов проводит Международную конференцию «Сетевые университеты и международный рынок труда (пространства БРИКС, СНГ, ШОС)».

19.05.2016

The Peoples’ Friendship University of Russia (PFUR) announces the beginning of admission of foreign citizens who graduated from Bachelor and Specialist Degree programs of PFUR and other Russian and ...

19.05.2016

Российский университет дружбы народов (РУДН) объявляет о наборе иностранных граждан -выпускников бакалавриата и специалитета РУДН и других российских и зарубежных ВУЗов на программы магистратуры на ...

11.12.2015

Проект рекомендаций Семинара-совещания научной общественности по проблемам международного научно-технического и образовательного сотрудничества